Zpráva ze 16. zasedání zastupitelstva 30. října 2009

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starost y obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Čerpání rozpočtu obce 01-09/2009
  5. Zprávy vedoucích komisí a výborů
  6. Diskuze
  7. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Zpráva místostarosty obce

Čerpání rozpočtu leden - září 2009

Příjmy celkem:11 130 789,10 Kč
Výdaje celkem:28 127 527,97 Kč
Financování:23 012 652,49 Kč
Finanční zůstatek z r. 2008:793 276,99 Kč
Prostředky k 30. 9.:6 809 190,61 Kč, z toho 5 028 398,23 Kč dotace z RR.

Zpráva komise výstavby a životního prostředí

Zpráva komise kulturní a školské

Vedoucí komise R. Hoza hodnotí kulturní, společenské a sportovní dění za poslední období, děkuje všem zúčastněným a nastiňuje připravované akce. Plánuje se návštěva K. Lopraise, který však není schopen přijmout nabídku na "Posezení s osobností" ještě na podzim a akce se tak přesouvá na jaro 2010, pokud nabídku nepřijme ještě jiný host.

Usnesení, závěr