Zpráva z 20. zasedání zastupitelstva 30. června 2010

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosta obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Čerpání rozpočtu 01/2010-05/2010
  5. Závěrečný účet obce Těškovice 2009
  6. Diskuze
  7. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Závěrečný účet obce za rok 2009

Příjmy celkem:12 872 904,03 Kč
Výdaje celkem:37 637 288,73 Kč
Peněžní prostředky k 31. 12. 2009:1 387 930,23 Kč
Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2009:25 359 037,94 Kč

Čerpání rozpočtu 01/2010-05/2010

plněníschválený
Příjmy celkem:24 796 233,52 Kč 7 510 000
Výdaje celkem:2 844 868 Kč 8 390 000 Kč
Zůstatek k 31. 5. u ČS:23 042 523,50 Kč
Zústatek na úvěrovém účtu nezapacený k 31. 5.25 150 575,06 Kč

Komise výstavby a životního prostředí

Reklamace staveb Multifunkční sportoviště a Technická infrastruktura Jih jsou s dodavateli průběžně plněny dle podmínek smluv.

4. 6. nám byly sděleny výsledky soutěže Vesnice roku 2010 pro MSK, kompletní výsledky viz v přiloženém pdf. V dané soutěži jsme získali dvě ocenění (Modrá stuha za společenský život a Diplom za vzorné vedení kroniky). Slavnostní vyhlášení proběhne 13. července 2010 v 16 hodin v sále kulturního domu v Hlavnici.

Vedoucí komise děkuje dobrovolníkům za pomoc při opravě kostela, která bude pokračovat po instalaci lešení a oklepání nesoudržné omítky dle pokynů dodavatelské firmy.

Usnesení