Zpráva z 21. zasedání zastupitelstva 29. zaří 2010

(Vybrána problematika týkající se významných skutečností života obce, které mohou být důležité či zajímavé pro více občanů.)

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Zpráva starosta obce
  3. Zpráva místostarosty obce
  4. Čerpání rozpočtu 01/2010-08/2010, rozpočtové změny
  5. Vyhodnocení „Programu rozvoje obce Těškovice na roky 2007 – 2010“
  6. Diskuze
  7. Usnesení, závěr

Zpráva starosty obce

Vyhodnocení „Programu rozvoje obce Těškovice na roky 2007 – 2010

Celý text vyhodnocení si můžete přečíst v přiloženém PDF souboru.

Čerpání rozpočtu 01/2010-08/2010

rozpočetskutečnost
Příjmy celkem:28 768 692,51 Kč 27 171 180,79
Výdaje celkem:8 434 680 Kč 4 878 617,42 Kč
Zůstatek k 31. 8. u ČS:2 080 568,21 Kč
Výše nesplaceného úvěru k 31. 8.3 759 112,55 Kč