Příloha č.4 Vymezení zastavitelného území

  1. Zastavitelné území vymezuje plochy vhodné k zástavbě.
  2. Hranice zastavitelného území je vymezena ve výkresech č.1 Komplexní urbanistický návrh, doprava v měřítku 1:5000 a č.5 Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby, doprava v měřítku 1:2000

 

Plochy zastavitelného území

(vymezeného územním plánem obce Těškovice)

Pořadové číslo plochy

Označení plochy

(název plochy)

Výměra v ha

Druh funkčního využití

1

2

3

4

1

U hřbitova

0,65

A

2

Pod lesem

0,80

A

3

U hřiště

2,45

A

4

Jihovýchodní zástavba

1,05

A

5

U zemědělského areálu

0,6

D

Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovna 0,5 ha

Sloupec 4:

A - převažuje bydlení

D - převažuje podnikání (zemědělská nebo průmyslová výroba, obchod, služby)