Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Budovy v obci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v roce 1863 pseudogotickém slohu. Stavebním materiálem byl kámen, původní střešní krytinou břidlice. Zakladatelem byl majitel panství v Kyjovicích hrabě Teodor Falkenheim, který přispěl na stavbu kostela materiálem a penězi. Místní občané obce přispěli ke stavbě kostela dobrovolnou prací a majitelé koní svými povozy. Do té doby měly Těškovice jen malou kapličku, která stála na pozemku usedlosti Rěžných čp. 23.

Sakristie byla přistavěna v roce 1903. Gotický hlavní oltář Nanebevzetí P. Marie pochází z kostela v Hrabyni a daroval je místní věřícím Jan Bohm, proslulý hrabyňský farář. Obraz na hlavním oltáři maloval akademický malíř z Olomouce pan Hoš, rodák z Těškovic. V roce 1906 dal zhotovit na své náklady kazatelnu pan Adolf Lazecký a 14 obrazů Křížové cesty, které zdobí boční stěny kostela, zakoupil pan Matouš Krayzel. Boční oltář P. Marie Lurdské zhotovil v roce 1908 řezbář František Musil z Bílovce. Ve stejném roce byla instalována křtitelnice, kterou daroval místním věřícím pan Josef Řeháček. Roku 1909 byla klenba v kostele opatřena novými dubovými trámy a byly zakoupeny nové varhany od kostelní jednoty v Mariánských Horách za 2400 korun. Nedílnou součástí farního komplexu je i fara, která byla postavena v roce 1909–1910, v dnešní době rekonstruovaná.

Malý zvon na věži pochází z roku 1864, byl ulit ve zvonařské dílně v Opavě firmou Františka Stankeho. Váha menšího zvonu činí 20 kg, výška 26 cm. Na zvonu byly obrazy sv. Floriána a sv. Jana Křtitele.

Budova základní školy

ZŠ Těškovice

Základní škola se nachází v centru obce vedle kostela, byla vystavěna v letech 1875 a 1876 za finanční pomoci hraběte Teodora Falkenhaima, zbytek stavby pak hradila obec z půjček. Budova slouží od této doby svému účelu téměř nepřerušovaně. Jen ke konci války zde byla zřízena noclehárna pro uprchlíky a lazaret. V letech 1948-51 a 1951-1980 zde sídlila také kromě obecné školy škola mateřská.

Za dobu své existence byla budova mnohokrát modernizována. Velkých změn doznala v 80. letech, kdy byla vyměněna okna, dveře, provedena instalace ústředního topení. V přízemí byly zbudovány nové šatny a vybavená tělocvična. Poslední změnu zaznamenala budova v 2019 kdy byla dokončena celková rekonstrukce a modernizace budovy.

Budova mateřské školy

Budova MŠ

je umístěna v prostoru zahrady základní školy, vystavěna byla v letech 1977-80. V roce 1993 do ní byla přesunuta školní jídelna, v roce 2003 dostala novou fasádu.

Obecní úřad a hasičská zbrojnice

Budova OÚ

Obecní úřad byl do roku 1938 umístěn v bytě každého starosty. V letech 1940-41 byla provedena přístavba u domu č. 17 a sloužila jako obecní kancelář. Až v roce 1960 byla postavena jednopatrová budova, v níž byla a stále je umístěna v přízemí požární zbrojnice a v prvním patře obecní úřad se zasedací místností. V letech 1990-97 byla budova postupně modernizována – vybudováno elektrické vytápění, nová kancelář starosty, kuchyňka. V roce 2002 pak podobně jako u jiných staveb v obci byla budově natřena fasáda. V současné době prochází budova kompletní rekonstrukcí a modernizací.

Prodejna potravin a pohostinství

Dům služeb

Prodejna potravin byla vystavěna v letech 1966-67 na místě paského dvora. V 1973 pak bylo v blízkosti postaveno pohostinství Jednota. Do této budovy byla o 2 roky později přestěhována prodejna masa, která však v roce 1997 musela být jako nerentabilní zrušena. Budovu pohostinství získala obec zpět do svého vlastnictví. V posledních letech budova prochází jako Dům služeb modernizací a rekonstrukcí. V budově v současné době funguje hospoda "U třech pytlů", do nových prostor byla přemístěna obecní knihovna. Do budoucna se počítá s prostory pro kadeřnictví, manikůru a pedikůru a další služby.

Kulturní dům

Kulturní dům

Budova dnešního kulturního domu byla v roce 1907 postavena jako obecní hostinec, od té doby však byla mnohokrát radikálně přestavěna:

  • 1952-53 – stavba zděného jeviště
  • 1964-65 – rekonstrukce sálu, stavba přísálí, sociálního zařízení, střechy
  • 1971-72 – zbudování přední části KD a malého sálu a kuchyně v 1. poschodí
  • 1985 – vodoinstalace, elekroinstalace, ústřední topení
  • 1990 – zřízení vinárny

Dnes tedy poskytuje velký sál s jevištěm, malý sál, kuchyň a vinárnu pro konání nejrůznějších kulturních akcí, soukromých oslav, schůzí apod. Pod samotným kulturním domem je také umístěna moštárna pro potřeby zahrádkářů a posilovna, využívaná oddílem silového trojboje i ostatními občany.

Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?