Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Okolí obce

Lom Skála

Lom Skála

Severovýchodně od obce je zatopený lom. Kyjovický hrabě Fridrich Stollberg starší zde na svém pozemku nechal před rokem 1896 sporadicky těžit břidlici. V roce 1925 začala vznikem okresní štěrkovny hlubinná těžba. Spolu se Starou Vsí šlo o jednu ze dvou štěrkoven v bíloveckém okrese (oba podniky dodávaly materiál na stavbu silnic v regionu). Od 30. let do roku 1945 ji měl v pronájmu Teofil Šichnárek. Následně po znárodnění zde do roku 1953 v souvislosti s potřebou materiálu na poválečnou obnovu dosahovala průměrná roční těžba 5000 m3 kamene. Po měnové reformě, alias státnímu bankrotu, v roce 1953 odtud odvezla krajská silniční správa všechny stroje. Hlad po stavebním materiálu ale vedl už dva roky k obnově těžby v menším měřítku. V letech 1958-1968 zde ještě probíhala těžba pod vedením MNV Těškovice a úplně poslední zmínka o ní je z roku 1970.

Bývalý lom „Šibrák“ a Patrova ďura

Někdy v 50. letech 19. století založil v lokalitě „Šibrák“ na katastru Pusté Polomi kyjovický hrabě Falkenhayn panský lom u Vavrečkova mlýna (dnes Penzion Setina). Povrchovou těžbu břidlice (používané např. na střešní krytiny) zde někdy před rokem 1903 ukončil kyjovický hrabě Fridrich Stollberg starší. V rámci hledání nových ložisek břidlice nechal  razit průzkumnou štolu, umístěnou na těškovickém katastru v kopci u potoka Setina. Tuto menší uměle vytvořenou jeskyni pojmenovali místní jako „Patrovu ďuru“ po mlynáři Fridrichu Paterovi, který vlastnil do roku 1896 blízký vodní mlýn. 

Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?