Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Historie Zahrádkářů v Těškovicích

Spolek zahrádkáři Těškovic existuje již 60 let. Celou dobu se takto nejmenoval, ale stále sdružoval občany mající lásku k přírodě, svým zahradám, zahrádkám, ovocným stromům a
květinám.

Připomeňme si dobu a život, které předcházely rozhodnutí o založení organizace v Těškovicích. V období před první a před druhou světovou válkou byly v obci větší a menší zahrady, na kterých živořily ovocné stromy, nejvíce třešně, hrušně, jabloně a různé druhy švestek. Stromy byly málo ošetřované, občané to neznali a mezi stromy se chovala drůbež, slepice, husy. Stromy byly většinou vysokokmeny, které se špatně ošetřovaly i česaly. Stromy se natíraly vápenným mlékem, promíseným s kravským trusem. Plodnost byla opožděná, sklizeň obtížná, hodně ovoce shnilo již na stromech a padané ovoce zkonzumovala domácí zvířata pasoucí se na zahradách. Rovněž pro pěstování zeleniny a
květin byly špatné podmínky. Okna v domcích byla malá, místnosti tmavé, přeplněné lidmi a na květiny moc místa nezbylo. V zahrádkách se pěstovalo hlavně zelí, něco málo
mrkve a drobné zeleniny.

Teprve po druhé světové válce dochází k obnově domů, výstavbě nových rodinných domů a po vzniku zemědělského družstva k postupné likvidaci kůlen, stodol a jiných hospodářských budov. Kolem nových domků a na uvolněných místech vznikaly nové zahrady a nové zahrádky. Lidé chtěli více stromků, nové odrůdy a kvalitní ovoce i zeleninu. Začali se o pěstování ovoce, zeleniny a vytváření zahrad více zajímat. Přibývalo zájemců o nové zahrádkářství a nové využití půdy pro zkrášlení domků a jejich okolí. A tak tehdejší předseda MNV pan Jiří Lichý a tajemník MNV pan Zdeněk Sochorek svolali besedu zájemců, které se zúčastnilo 27 místních občanů. Na besedu se dostavil také zástupce Českého svazu zahrádkářů p. Josef Bubeník a po vysvětlení účelu a významu této organizace byla vytvořena 5-ti členná skupina, která založila Základní organizaci ČSZ v Těškovicích. Byli to občané:

 •  Předseda - Lazecký Josef
 •  Jednatel - Sedlák František
 •  Pokladník - Hozová Františka
 •  Hospodář - Juchelka Max
 •  Místopředseda - Krayzlová Ludmila

Předsedou byl zvolen pan Lazecký Josef a za členy základní organizace ČSZ se přihlásilo 25 občanů. Vzhledem k dobré a prospěšné činnosti počet členů narůstal a tak za 10 let měla tato organizace 82 členů.

Do roku 1990 se zdárně vyvíjela taky zájmová činnost. Pořádaly se plesy, Silvestrovské zábavy, vinobraní, výstavy, ale i hodně přednášek, neboť lidé toužili více po vzdělání v této oblasti. Nelze zapomenout na 29 zájezdů, nejvíce na Flóru Olomouc, ale i Prahu, Bratislavu a NDR. V této době bylo pro členy zajišťováno hnojivo, vápno, sadba ovocných stromů a okrasných keřů, dodávky byly většinou z blízkého okolí z Opavy a Příboru. Organizace postupně zakoupila potřebné vybavení: postřikovač, secí strojek, drtič a lis na ovoce. V roce 1972 i mlátičku na obili s lisem na slámu. Tato byla z důvodu omezení záhumenek a nezájem o mlácení za 3 roky prodána.

Zahrádkáři měli postupně k dispozici i pozemky v obci:

 • ve Vesníku - pozemek se musel ručně připravit
 • na Mečníku - u hřiště se pěstovalo většinou obilí a brambory pro potřeby členů
 • ovocný sad ve Žlabech.

Ovoce šlo do výkupu. Ročně 10 až 12 stromů z důvodu nemoci odumřelo a sad postupně zanikl.

Zahrádkáři pomáhali v obci při výstavbě nového pohostinství, obchodu, mateřské školy, obecního vodovodu (60 metru výkop), rozšíření hřbitova. Lípy na hřbitově ošetřovali již tenkrát, pomáhali při asanaci parčíků, úpravách ploch u mateřské školy, ZŠ a KD. V tomto období zahrádkáři měli možnost odevzdat část své produkce do řízeného výkupu v Kyjovicích, Slatině, Klimkovicích.

Od samého počátku založení zahrádkáři organizovali pro sebe i pro ostatní občany obce pálení švestkového kvasu na slivovici. Zahrádkáři byli taky dobrými pomocníky při potřebných pracích v místním JZD a pomáhali v obci i se sběrem železného šrotu. Po roce 1989, po politických změnách ve státě došlo i na ekonomické změny, byl nový pohled na půdu, majetek, vlastnictví. Otevřely se hranice pro cestování, obchod a výměnu zkušeností.

Dopady se postupně projevily v zemědělství, v našich lesích, v pohledu na bydlení, na školství a bylo to znát i na činnosti zahrádkářů. Cestovali do zahraničí – zájezdy, např. Rakousko, Holandsko. Byly nové výstavy, nové vybavení pro práci, nové sadby a potřeby pro ošetřování stromů, keřů, ovoce a zeleniny. Nové časopisy - např. Zahrádkář, Receptář, pořady v TV. Bylo na čem stavět a nápadů pro využití mnoho. Takto to vnímali starší a zkušenější zahrádkáři. Ale mladí lidé v obci viděli snadnou dostupnost ovoce a zeleniny, bohatou nabídku téměř z celého světa a jejich pohled na život, bydlení, a práci na vesnici se změnil. Když se k tomu přidal i tlak EU na regulaci zemědělství, lidé raději nakupují, než aby sami pěstovali i když mají možnosti. Své zahrádky stále více využívají jako okrasné a relaxační (pro někoho je beton opravdu ta nejlepší hlína, ale nemůžeme to mít nikomu za zlé. Takto se postupně omezily výkupy ovoce, opatřování hnojiv, postřiků a sadeb. Dnes si to každý občan většinou zajišťuje sám.

Do roku 2000 zdárně vedli Zahrádkáře v Těškovicích naši starší přátelé zahrádkáři, ještě pod vedením předsedy Jaromíra Řeháčka. I oni měli v té době stejné poznatky, jako my dnes. A to jak zaujmout a přitáhnout do této organizace mladé lidi. Byli si vědomi, že musí přijmout a respektovat jejich pohled na úpravu zahrady, zahrádky a způsob bydlení. Jak zvýšit účast na přednáškách a zvýšit celkový zájem členů o tuto činnost.
Po dalších legislativních změnách došlo v listopadu 2002 k vytvoření Sdružení zahrádkářů Těškovice. Změny na sdružení byly již provedeny za nového předsedy pana Jana Sochora a dalších 10-ti členů výboru. Tři z těchto členů nás již opustili: pan Zdeněk Potůček, Kudrna Alois, Nohel Zdeněk, ostatní jsou stále aktivními členy výboru zahrádkářů.

Další zákonná změna přišla v roce 2014, kdy od 1.1.2014 se Sdružení zahrádkářů změnilo ze zákona na zapsaný spolek. Potřebné náležitosti pro další činnost „Spolku" se dokončily v roce 2016, již za nového předsedy, který se těší vaší přízni dodnes. Bývalému předsedovi panu Janu Sochorovi a spolupracujícím členům výboru, patři poděkování za vytrvalost udržet činnost zahrádkářů v duchu jeho předchůdců.

Dnes již nejsme členy Českého svazu zahrádkářů, jsme samostatným subjektem, nikdo nás shora neřídí. O to větší máme zodpovědnost za plnění cílů, které si dáváme. Cestu nám vytýčili a ukázali naši předchůdci:

 • Jak doma vypěstovat zdravé ovoce a zeleninu
 • Jak zkrášlit okolí svého domku
 • Jak umět odpočívat
 • Jak udržet hezké a čisté prostředí v obci Těškovice
 • Jak si pomáhat a vzájemně se podporovat.

Ať návštěvníci obce Těškovice vidí, že tady žijí upřímní, schopní a moudří lidé. Cílem tohoto dokumentu bylo připomenou minulost a taky naše občany, kteří tady s námi žili a zanechali pro nás krásnou přítomnost, ve které tady dnes žijeme. Jim patří naše poděkování a úcta.
 

Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?