Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Program rozvoje

Datum uveřejnění: 29.6.2020

Uveřejňujeme karty prioritních projektů schválených zastupitelstvem obce Těškovice dne 29. 6. 2020 jako prioritní projekt v souladu s Programem rozvoje obce Těškovice schváleného zastupitelstvem obce Těškovice ze dne zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2007, usnesením č. 3 bod 3 s aktualizací plnění programu v roce 2010 s projednáním na zastupitelstvu obce dne 29. 9. 2010 usnesením č. 21 bod 2. – POV karty prioritních projektů 12_2020

Datum uveřejnění: 12.11.2020

Uveřejňujeme kartu prioritního projektu schváleného zastupitelstvem obce Těškovice dne 12. 11. 2020 jako prioritní projekt v souladu s Programem rozvoje obce Těškovice schváleného zastupitelstvem obce Těškovice ze dne zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2007, usnesením č. 3 bod 3 s aktualizací plnění programu v roce 2010 s projednáním na zastupitelstvu obce dne 29. 9. 2010 usnesením č. 21 bod 2. – POV karta prioritního projektu 14_2020

Vyhodnocení programu v roce 2010

Vyhodnocení naleznete v přiloženém pdf.

Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?