Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Projekty obce

Popis Projektu

Modernizace výukových prostor kmenových učeben v ZŠ Těškovice

Datum: 8. 3. 2024

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti pořízením vybavení pro tři kmenové účebny neúplné školy v obci Těškovice.

Rekonstrukce objektu Dům Služeb v obci Těškovice

Rekonstrukce objektu Dům Služeb v obci Těškovice

Datum: 20. 1. 2024

Cílem komplexní rekonstrukce objektu bylo rekonstruovat objekt pro potřeby následujících služeb v obci - knihovna, prostory pro pronájem pedikúry, manikúry, kadeřnictví, pohostinství a celkové snížení energetické náročnosti objektu.

Soustava čistíren odpadních vod

Soustava čistíren odpadních vod

Datum: 9. 11. 2023

Cílem projektu bylo v žádosti o dotaci realizovat moderní odkanalizování obce systémem malých domovních čistíren.

Pořízení traktoru pro obec Těškovice

Pořízení traktoru pro obec Těškovice

Datum: 15. 9. 2023

Projektový záměr pořízení traktoru s čelním nakladačem a štěpkovačem byl realizován s cílem zvýšení efektivity obhospodařování lesů, zvýšení hospodářské hodnoty lesů, omezení poškození lesní půdy a porostů a k výchově lesních porostů či lesních dřevin.

Stavební úpravy domu služeb v Těškovicích

Datum: 17. 3. 2023

Předmětem podpory je zateplení fasády objektu, tepelné izolace střechy, noví hydroizolace a výměna výplní otvorů v domě služeb v Těškovicích. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Modernizace budovy Obecního Úřadu v Těškovicích – fasáda objektu

Datum: 18. 1. 2023

Projekt Modernizace budovy Obecního Úřadu v Těškovicích – nová fasáda objektu

Nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Datum: 17. 7. 2022

Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Venkovská podnikatelská zóna

Datum: 15. 1. 2022

Venkovská podnikatelská zóna

Nová sportoviště obce

Datum: 15. 1. 2022

Nová sportoviště obce

Rekonstrukce KD

Datum: 15. 1. 2022

Rekonstrukce KD

Návrh č. 1: dřevo

Autobusové zastávky

Datum: 15. 1. 2022

Autobusové zastávky

Návrh – č.1

Fasáda kostela

Datum: 15. 1. 2022

Fasáda kostela

Návrh barevného provedení fasády 1

Zateplení mateřské školy

Datum: 15. 1. 2022

Zateplení mateřské školy

Rekonstrukce základní školy 2018

Datum: 15. 1. 2022

Rekonstrukce základní školy 2018

OKNA Dům služeb

Datum: 15. 1. 2022

OKNA Dům služeb

Soustava čistíren odpadních vod

Soustava čistíren odpadních vod

Datum: 15. 1. 2022

Soustava čistíren odpadních vod

Modernizace budovy obecního úřadu v Těškovicích

Datum: 15. 1. 2022

Modernizace budovy obecního úřadu v Těškovicích

Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?