Menu
Obec Těškovice
Těškovice

Rekonstrukce KD

Rekonstrukce KD

Projekt rekonstrukce kulturního domu

21. 1. 2010

Vážení spoluobčané, rozhodnutím výboru Regionální rady Moravskoslezsko ze dne 20. 1. 2010 Vám sdělujeme, že náš záměr na vybudování „Multifunkčního společenského domu“ v naší obci nebyl vybrán mezi projekty určenými pro dotaci. Zastupitelstvo obce se bude i nadále zabývat možnostmi pro realizaci záměru v dalších dotačních titulech vypisovaných RR Moravskoslezsko a pokusíme se v dalším období žádat o realizaci celého záměru. Všem okolním obcím Hlubočci a Pusté Polomi, kteří uspěli se svými záměry gratulujeme a přejeme bezproblémový chod jejich projektů. Děkuji všem účastníkům projektu za výbornou spolupráci při zpracování projektu a žádosti o dotaci a všem zájmovým složkám obce za podporu projektu. Věřím, že najdeme další možnosti jak náš investiční záměr uskutečnit.
S pozdravem
M. Sedlák, starosta obce Těškovice

1. 6. 2009

Vážení spoluobčané, dnem 20. 5. 2009 byla v souladu s požadavky Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko úspěšně předána zpracovaná žádost o dotaci na projekt „Multifunkční společenský dům obce Těškovice“. Teď již nezbývá nic jiného než počkat na vyhodnocení žádostí předaných a držet palce, ať naše žádost uspěje v jistě velké konkurenci (výsledek bude znám na konci srpna).
Chtěl bych touto cestou také poděkovat pracovnímu týmu za spolupráci v mnohdy vypěté pracovní atmosféře, která čítala mnoho hodin v osobním volnu a o víkendech. Vše, co jsme chtěli v dané době stihnout, se podařilo a zúročili jsme zkušenosti z přípravy předchozí žádosti na hřiště. Ve skrytu duše doufám, že se tento pracovní tým opět setká při realizaci projektu.
Děkuji ještě jednou za spolupráci a doufám, že se neloučím na dlouhou dobu. Diskuze a náměty k záměru se pořád vítají.
M. Sedlák, starosta obec Těškovice

Únor 2009

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám představit projekt pro zjednodušené územní rozhodnutí rekonstrukce stávajícího kulturního domu v naší obci. V předchozích létech byla vytvořena studie stavby studentem VŠB a po rozhodnutí zastupitelstva obce zkusit štěstí v dalším dotačním programu Regionální Rady Moravskoslezsko se firma Staplan Ostrava pustila do „ostré“ projekce rekonstrukce na základě podkladů ze studie stavby a na základě mnoha jednání pracovních skupiny zastupitelů obce Těškovice. V přiložených výkresech Vám předkládáme k diskuzi a připomínkám projektovou dokumentaci stavby. Pro ty kteří nemají přístup na internet bude dokumentace stavby k náhledu a písemným připomínkám v místnosti knihovny obecního úřadu, kde ji je možno zhlédnout po dobu otevření knihovny či po dobu úředních hodin na vyžádání. Projekt bude také veřejně představen na jednání zastupitelstva obce v polovině března. Děkujeme za impulzy a vaše připomínky.
S pozdravem,
zastupitelstvo obce Těškovice

Říjen 2008 – první návrh

Základní informace

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Těškovice se na svém posledním jednání rozhodlo zahájit přípravné projekční práce na rekonstrukci místního kulturního domu, který po svých létech provozu jistě potřebuje řádnou rekonstrukci a modernizaci, tak aby vyhovoval svým potřebám kladených na tato zařízení v tomto čase. Dovolujeme si Vám představit návrh řešení rekonstrukce k obecné diskuzi či připomínkám, námětům apd., abychom mohli Vaše představy zapracovat do projektu a pokusili se získat finanční prostředky na uskutečnění záměru.
Představený záměr je prací studenta Vysoké školy báňské a není konečnou představou na rekonstrukci KD, je to pouze námět k diskuzi.
Děkujeme vám za váš čas věnovaný této problematice a za náměty pro zlepšení vybavenosti obce.
Zastupitelstvo obce

Přílohy

Potvrzení o registraci projektu.pdf

Potvrzení o registraci projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,32 kB

Pohledy – architektura

017_pohledy_arch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 927,62 kB

Pohledy – stávající stav

016_pohledy_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,25 kB

Pohledy – stávající stav

015_pohledy_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,12 kB

Řez E-E nový stav

013_rezee_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,63 kB

Řez C-C nový stav

012_rezcc_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,41 kB

Řez B-B nový stav

011_rezbb_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,97 kB

Řez A-A nový stav

010_rezaa_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,03 kB

Řez C-C stávající stav

014_rezcc_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,91 kB

Řez A-A B-B stávající stav

009_rezaabb_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,02 kB

2 NP nový stav

008_2np_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 320,02 kB

2 NP stávající stav

007_2np_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,18 kB

1 NP nový stav

006_1np_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,09 kB

1 NP stávající stav

005_1np_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,54 kB

1 PP nový stav

004_1pp_novy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,57 kB

1 PP stávající stav

003_1pp_stavajici.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,55 kB

Koordinační situace

002_situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 382,48 kB

Technická zpráva obecně

001_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,41 kB

Řezy 2

rezy_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,22 kB

Řezy 1

rezy_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,45 kB

Půdorys – 2 NP

pudorys_2_np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 979,01 kB

Půdorys – 1 PP

pudorys_1_pp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,56 kB

Půdorys – 1 NP

pudorys_1_np.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 889,17 kB

Pohledy technické – západní a jižní

pohledy_architektonicke_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,17 kB

Pohledy technické – východní a severní

pohledy_architektonicke_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 502,25 kB
Datum vložení: 15. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 1. 2022 16:07
Autor: Správce Webu
Těškovice v obrazech
Místní spolky
Kde nás najdete?