Vyhlášky

V současnosti jsou platné tyto obecně závazné vyhlášky:

OZV č.2-2018 Územní plán Těškovice

OZV č.1-2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a shromažďování komunálních odpadů

OZV č.1-2016 O ochraně nočního klidu

OZV č.2-2011 O místním poplatku ze psů
OZV č.2-2010 O místním poplatku ze psů

OZV č.3-2011 O místním poplatek za užívání veřejného prostranství
OZV č.3-2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.4-2011 O místním poplatku ze vstupného
OZV č.4-2010 O místním poplatku ze vstupného

OZV č.2-2002 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění čistoty veřejného prostranství při chovu a držení psů

OZV č.4-1999 O znaku a praporu obce Těškovice a jejich užívání


Některé další dokumenty:

Jednací řád zastupitelstva obce
Organizační řád obecního úřadu
Požární řád obce Těškovice
Provozní řád veřejného víceúčelového sportovního areálu obce Těškovice
Řád veřejného pohřebiště


Cenové výměry:

Cenový výměr č.1-2018 – Cena pronájmu party-stanu
Cenový výměr č.2-2018 – Cena pronájmu party-přístřešku
Cenový výměr č.3-2018 – Cena pronájmu party-setu
Cenový výměr č.4-2018 – Cena pronájmu lehátek
Cenový výměr č.5-2018 – Malotraktor
Cenový výměr č.6-2018 – Zvuková aparatura
Cenový výměr č.7-2018 – umístění volebních plakátů
Cenový výměr č.1-2019 – Cena vodného
Cenový výměr č.2-2019 – Kulturní dům

Všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v Těškovicích.