Zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2019


Výroční zpráva za rok 2019 – pdf.


Výroční zpráva za rok 2018


Výroční zpráva za rok 2018 – pdf.


Výroční zpráva za rok 2017


Výroční zpráva za rok 2017 – pdf.


Výroční zpráva za rok 2016


Výroční zpráva za rok 2016 – doc.


Výroční zpráva za rok 2015

o činnosti orgánů obce Těškovice v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována na základě § 18 odst.1 zákona. Podle zákona o informacích je obci a jejím orgánům svěřena povinnost podávat informace. Obec výroční zprávy uveřejňuje na úřední desce úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1.

 • Počet podaných žádostí o informace – § 18 odst.1 písm.b)
  Byla podána 1 žádost o poskytnutí informace.
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst.1 písm.b)
  Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst.1 písm. c)
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst.1 písm. d)
  V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 • Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst.1 písm.e)
  V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost.
 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst.1 písm.f)
  Nebyly účtovány finanční úhrady podle § 17 odst. 1 zákona.

Byly vyřizovány jen ústní žádosti o informace. Takto podávané informace se neevidují, jsou vyřizovány pracovnicí obecního úřadu. Část informací je poskytována občanům prostřednictvím webové stránky obce.

2.
Obec Těškovice
Obecní úřad Těškovice
747 64 Těškovice
Telefon: 553716242
obecteskovice@volny.cz
název datové schránky: Obec Těškovice
identifikátor datové schránky: 2rkaxwc
IČ: 00535117
DIČ: CZ00535117

Výroční zprávu za rok 2015 schválil starosta obce Těškovice dne 8.2.2016


Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti orgánů obce Těškovice v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva je zpracována na základě § 18 odst.1 zákona. Podle zákona o informacích je obci a jejím orgánům svěřena povinnost podávat informace. Obec výroční zprávy uveřejňuje na úřední desce úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1.

 • Počet podaných žádostí o informace – § 18 odst.1 písm.b)
  Nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace.
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst.1 písm.b)
  Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst.1 písm. c)
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst.1 písm. d)
  V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 • Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst.1 písm.e)
  V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost.
 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst.1 písm.f)
  Nebyly účtovány finanční úhrady podle § 17 odst. 1 zákona.

Byly vyřizovány jen ústní žádosti o informace. Takto podávané informace se neevidují, jsou vyřizovány pracovnicí obecního úřadu. Část informací je poskytována občanům prostřednictvím webové stránky obce.

2.
Obec Těškovice
Obecní úřad Těškovice
747 64 Těškovice
Telefon: 553716242
obecteskovice@volny.cz
název datové schránky: Obec Těškovice
identifikátor datové schránky: 2rkaxwc
IČ: 00535117
DIČ: CZ00535117

Výroční zprávu za rok 2014 schválil starosta obce Těškovice dne 9.2.2015